top of page

מפעלים

בקיבוץ פועל מפעל ”כימדע“ (בשיתוף קיבוץ ניר יצחק) המייצר חומרי גלם
לתעשיית התרופות.

עידוד יזמות

קיבוץ סופה מעודד ומברך יזמות עסקית של חבריו ומייחס חשיבות עליונה להצלחת היוזמות המקומיות. הקיבוץ מסייע לחברים אשר מעוניינים בפיתוח יזמות מקומית בהקצאת שטחים ומבנים.

חקלאות ומשק חי

לקיבוץ סופה יש שטחים חקלאיים בסדר גודל של 5000 דונם המנוהלים בשיתוף פעולה פורה עם הקיבוצים צאלים וגבולות.
בקיבוץ קיים לול (שבעתיד יומר ללול לגידול תרנגולי הודו), ורפת הקיבוץ נמצאת בתהליכי אומנה בקיבוץ השכן ניר יצחק.

הטבות מס

בהיותנו אחד מיישובי עוטף עזה, תושבי הקיבוץ זכאים גם להטבת מס בהתאם לסעיף 11 לפקודת מס הכנסה.

תעסוקה בקיבוץ

לקיבוץ מקורות הכנסה שונים: ענף גידולי שדה, מטעים חקלאיים, ענף לול, רפת (הממוקמת מחוץ לקיבוץ) ומפעלי תעשייה.
סופה היא חלק מהמועצה האזורית אשכול הכוללת כ - 37 ישובים. מקורות התעסוקה של תושבי האזור מגוונים וכוללים מפעלי תעשיה, חקלאות, שירותים מוניציפליים, חינוך ויזמויות פרטיות של תושבי האזור. הקיבוץ ממוקם במרחק של כ- 40 דקות מאופקים ונתיבות וכשעה מאשקלון ובאר-שבע.

bottom of page